Miesiąc: październik 2008

10

10 Magdalena Bajer, … i snobizm  (str 1) Ryszard Nycz, Polonistyka bez granic  (str 2) Janusz Tazbir, Kosztowne oszczędności  (str 3) Adam Łomnicki, Granty dla samodzielnych badaczy  (str 3) Nareszcie!  (str 4) zaPAU:  (str 4) Zasłyszane Świat Andrzeja Mleczki

9

9 Godność czy sukces? – o Kongresie Kultury Chrześcijańskiej  (str 1) Jerzy Wyrozumski, Pożegnanie śp. Profesora Józefa Wolskiego  (str 2) Józef Wolskio życiu i starożytnym Bliskim Wschodzie (str 2), dok. (str 3)– fragmenty autoryzowanych wypowiedzi Józefa Wolskiego w rozmowie z Andrzejem Kobosem Starożytny Bliski Wschód w nowym świetle Ameryka, Ameryka…  (str 4) zaPAU:  (str 4) …

9 Read More »

8

8 Piotr Wolański, Jak zreformować polską naukę?  (str 1) Mariusz Sadzikowski, Andrzej Sitarz, Kariera naukowa i rzeczywistość  (str 2) Michał Turała, Jedno z 10 000 połączeń w LHC …  (str 3) Maria Różańska, Nobel 2008 z fizyki  (str 4) zaPAU:  (str 4) Zasłyszane Świat Andrzeja Mleczki

7

7 Terho Paulsson, 100 lat slawistyki w Lund  (str 1) Stanisław Grodziski, Uniwersytet Jagielloński – „semper fidelis”  (str 2) Magdalena Bajer, Salonowa Demokracja  (str 3) Henryk Markiewicz, „Polski Słownik Biograficzny” ma problem (c.d. dyskusji) (str 3) Stanisław Rodziński, Co się dzieje ze sztuką?  (str 4) zaPAU:  (str 4) Zasłyszane Świat Andrzeja Mleczki

6

6 Wojciech Falkowski, Polacy na Wyspach. Kilka uwag o historii i planach Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie  (str 1) Jerzy Serwacki, Współczesne polskie możliwości finansowania nauki, edukacji i kultury ze środków pozabudżetowych  (str 2) Jerzy Vetulani, O projekcie Ustawy o GMO  (str 3) Sprzed 100 lat… Konkursy Akademii Umiejętności w Krakowie  (str 4) Świat Andrzeja Mleczki  (str …

6 Read More »