6

6 Wojciech Falkowski, Polacy na Wyspach. Kilka uwag o historii i planach Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie  (str 1) Jerzy Serwacki, Współczesne polskie możliwości finansowania nauki, edukacji i kultury ze środków pozabudżetowych  (str 2) Jerzy Vetulani, O projekcie Ustawy o GMO  (str 3) Sprzed 100 lat… Konkursy Akademii Umiejętności w Krakowie  (str 4) Świat Andrzeja Mleczki  (str …

6 Read More »