588

  • Grzegorz Karwasz, Patriotyzm to cnota rozsądku  (str 1)
  • Jan Kozłowski, Dlaczego gaz ziemny jest tak ważny dla transformacji energetycznej?  (str 2)
  • Andrzej (Andrew) Targowski, Multipatriotyzm  (str 3)
  • Andrzej Paszewski, Jeśli szczepionki zadziałały, to co nie zadziałało?  (str 4)
  • Listy do redakcji     (str 4)
    • Wojciech Pisula
    • Krystyna Heska-Kwaśniewicz