589

  • Andrzej Białas, Patriotyzm małżeński  (str 1)
  • Jacek Woźniakowski, O patriotyzmie cudzoziemskich żon   (str 1-2)
  • Komunikat Ministra Edukacji i Nauki, z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie naboru wniosków do programu „Doskonała nauka”   (str 2)
  • Krzysztof J. Cios, Patriotyzm Polonii i szerzej emigrantów   (str 3)
  • Scientia PAUperum: Zdzisław Burda, Pomidory i hazard   (str 4)