587

  • Karta z kalendarza  (str 1)
  • Jerzy Kuczyński, Problemy wiejskich szkół    (str 2)
  • Magdalena Bajer, Nie wracaliśmy(str 3)
  • Krzysztof J. Cios, Wiara społeczeństw w naukę  (str 4)