584

  • Jakub Zakrzewski, Doktoranci 2.0   (str 1)
  • Bajki Stanisława Jachowicza (str 2)
  • Scientia PAUperum: Stefan Pokorski, Sprowokowany…  (str 3-4)
  • Andrzej Białas, Autorytety  (str 4)