Miesiąc: styczeń 2022

586

586 Zygmunt Kolenda, Społeczeństwo obywatelskie – utopia czy przyszłość demokracji   (str 1) Aleksandra Faraś, Patriotyzm kwestią indywidualną?  (str 2) Paweł T. Jochym, Internet pamięta… spisane będą czyny i rozmowy…  (str 3) Jan Napoleon Saykiewicz, Notka z zapytaniem  (str 4)

585

585 Andrzej Lam, W imię etyki słowa publicznego   (str 1) Michał Kokowski, Patriotyzm a nacjonalizm: pokorna prośba  (str 1) Przemysław Urbańczyk, Kopać, albo nie kopać? (str 2) Magdalena Bajer, Miłość bliźniego  (str 3) zaPAU: Andrze Białas,  Szczepionki zadziałały!  (str 4)

584

584 Jakub Zakrzewski, Doktoranci 2.0   (str 1) Bajki Stanisława Jachowicza (str 2) Scientia PAUperum: Stefan Pokorski, Sprowokowany…  (str 3-4) Andrzej Białas, Autorytety  (str 4)

583

583 Karta z kalendarza   (str 1) Katarzyna Malecka, Foodsharing: alternatywna forma zrównoważonej konsumpcji żywności  (str 2) Ziyad Raoof, Dlaczego Kurdowie wyjeżdżali na Białoruś  (str 3) Sergiusz Michalski, Patriotyzm a nacjonalizm: ciekawy przypadek sloganu „Byliśmy, jesteśmy, będziemy” (str 4)