583

  • Karta z kalendarza   (str 1)
  • Katarzyna Malecka, Foodsharing: alternatywna forma zrównoważonej konsumpcji żywności  (str 2)
  • Ziyad Raoof, Dlaczego Kurdowie wyjeżdżali na Białoruś  (str 3)
  • Sergiusz Michalski, Patriotyzm a nacjonalizm: ciekawy przypadek sloganu „Byliśmy, jesteśmy, będziemy” (str 4)