585

  • Andrzej Lam, W imię etyki słowa publicznego   (str 1)
  • Michał Kokowski, Patriotyzm a nacjonalizm: pokorna prośba  (str 1)
  • Przemysław Urbańczyk, Kopać, albo nie kopać? (str 2)
  • Magdalena Bajer, Miłość bliźniego  (str 3)
  • zaPAU: Andrze Białas,  Szczepionki zadziałały!  (str 4)