569

  • Andrzej Zoll, Patriotyzm i dobro wspólne  (str 1-2)
  • Eugeniusz Szumakowicz, A co z dziedzictwem Pozytywizmu?  (str 2)
  • Podpis prezydenta, list otwarty w sprawie prezydenckiego podpisu pod wnioskiem profesorskim dra hab. Michała Bilewicza (str 3)
  • Adam Asnyk, Miejcie nadzieję (str 4)