569

569 Andrzej Zoll, Patriotyzm i dobro wspólne  (str 1-2) Eugeniusz Szumakowicz, A co z dziedzictwem Pozytywizmu?  (str 2) Podpis prezydenta, list otwarty w sprawie prezydenckiego podpisu pod wnioskiem profesorskim dra hab. Michała Bilewicza (str 3) Adam Asnyk, Miejcie nadzieję (str 4)