568

  • Andrzej Białas, Trudne słowo: Patriotyzm  (str 1)
  • Andrzej Borowski, Patriotyzm-nacjonalizm-szowinizm  (str 2)
  • Roman Niestrój, Kapitał marek, a „doganianie Zachodu”  (str 2&3)
  • Magdalena Bajer, Flagi zwinięte  (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Kobiety, nauka i rock and roll  (str 5)