570

  • Piotr Sztompka, Dekalog patriotyzmu  (str 1)
  • Elżbieta Tabakowska i Małgorzata Majewska, Poziom nauki i poziom komfortu  (str 1-2)
  • link do strony, na której można się podpisać pod petycją w sprawie profesury Michała Bilewicza (str 2)
  • Marcin Kula, Patriotyzm – słowo ewoluujące, wieloznaczne, czasem hasłowe (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Apokalipsy nie będzie (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy,  „Planeta Lem”  (str 5)