566

  • Józef Tischner, Znicestwienie Polski  (str 1)
  • Przemysław Urbańczyk, Po co nam archeologia?  (str 2)
  • Natalia Gruenpeter, Repozytoria danych otwarte dla wszystkich badaczy  (str 3)
  • Andrzej Białas, Wola ludu  (str 4)