566

566 Józef Tischner, Znicestwienie Polski  (str 1) Przemysław Urbańczyk, Po co nam archeologia?  (str 2) Natalia Gruenpeter, Repozytoria danych otwarte dla wszystkich badaczy  (str 3) Andrzej Białas, Wola ludu  (str 4)