565

  • Marcin Kula, Czy dziedzictwo Romantyzmu jest w nas? (str 1)
  • Roman Kuźniar, Trójkąt Weimarski  (str 2)
  • Andrzej Targowski, Na 77. rocznicę Powstania Warszawskiego 1944 (str 3)
  • Andrzej Białas, Życzliwość  (str 4)