567

  • Stanisław Rodziński (8 III 1940 – 17 VII 2021) (str 1)
  • Tadeusz Boruta, Wspomnienie o Profesorze Stanisławie Rodzińskim  (str 1-2)
  • Genezą mojego malowania jest wzruszenie – Rozmawiają: Stanisław Rodziński i Andrzej Kobos (str 2-link)
  • Paweł Taranczewski,  Stańczyk – wspomnienia poszarpane  (str 2-link)
  • Andrzej Białas, Uczony Kolega  (str 2)
  • Galeria zdjęć (str 3)
  • Marek R. Lipiński, Romantyzm w nas i poza nami – refleksje wywołane artykułem prof. Marcina Kuli  (str 4)