552

552 Krzysztof J. Cios, Zagrożenia, jakie niesie rewolucja cyfrowo-informacyjna (str 1) Sprostowanie (str 1-link) Jerzy Szwed, Meandry kariery akademickiej (str 2) Paweł F. Góra, Nauczanie zdalne  (str 3) zaPAU: Andrzej Białas,  Rozmowa Pana Piotra z Panem Pawłem (str 4)