535

535 Jerzy Fedorowski, Jeszcze o habilitacji  (str 1) Historia magistra vitae? Władysław Gomułka Warszawa, Sala Kongresowa, 19 marca 1968 (str 2) Magdalena Bajer, O mądrzeniu (str 3) zaPAU: Andrzej Białas, Przedawnienie  (str 4)