527

  • Piotr Sztompka, O habilitacji i nie tylko – z perspektywy konserwatywnej (str 1)
  • Jacek Kubiak, O możliwości wspomagania leczenia COVID-19 szczepionkami BCG lub OPV, czyli zmarnowana szansa rządu (str 2)
  • Marek R. Lipinski, Uwagi o habilitacji – obserwacje „z zewnątrz”  (str 3)
  • Jan Kozłowski, Przekształcajmy kopalnie w obiekty użyteczne (str 3-4)