526

  • Barbara Płytycz, Pandemie – nauka – edukacja (str 1)
  • Michael Waligórski, O możliwości wspomagania leczenia COVID-19 niskimi dawkami promieniowania jonizującego (str 2)
  • Andrzej Staruszkiewicz, O różnicy między krzywą Gaussa a odwróconą literą U; reakcja fizyka na tekst pani profesor Barbary Płytycz (str 2)
  • Janusz Lipkowski, Społeczeństwo obywatelskie w nauce.  Na przykładzie Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, część III (str 3)
  • Galeria PAUzy: Błażej Ostoja-Lniski (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Wystawa wystaw (str 5)