524

  • Mariusz Tabaczek OP, Z Okazji Roku Józefa Innocentego Marii Bocheńskiego (str 1-2)
  • Opracowanie Zespołu Ds. COVID-19 Przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk, Zrozumieć COVID-19 (str 2 link)
  • Scientia PAUperum: Barbara Płytycz, O kształtowaniu się biologicznej płci człowieka; reakcja biologa na tekst profesora Stanisława Penczka (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Jeszcze raz o błaznach (str 4)