Miesiąc: wrzesień 2020

524

524 Mariusz Tabaczek OP, Z Okazji Roku Józefa Innocentego Marii Bocheńskiego (str 1-2) Opracowanie Zespołu Ds. COVID-19 Przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk, Zrozumieć COVID-19 (str 2 link) Scientia PAUperum: Barbara Płytycz, O kształtowaniu się biologicznej płci człowieka; reakcja biologa na tekst profesora Stanisława Penczka (str 3) zaPAU: Andrzej Białas, Jeszcze raz o błaznach (str 4)

523

523 Redakcja, Popularyzacja nauki: tak, ale jaka? (str 1) fragment wystąpienia profesora Wróblewskiego (str 1-2) Scientia PAUperum: Przemysław Urbańczyk, Czy paleogenetyka będzie panaceum na kłopoty archeologów? (str 2) Łukasz A. Turski, Jak to działa, czy dokąd zmierza świat (str 3) zaPAU: Andrzej Białas, Pańscy wrogowie siedzą po tej samej stronie co pan (str 4)

522

522 Witold M. Orłowski, Czy demokracja się opłaca? (str 1-2) Stanisław Penczek, LGBT − czy mamy prawo milczeć? (str 2) Janusz Lipkowski, Społeczeństwo obywatelskie w nauce, część II (str 3) Galeria PAUzy: Józef Sękowski (str 4)

521

521 Jan Woleński, Z okazji roku Romana Ingardena (1893–1970) (str 1-2) Janusz Lipkowski, Społeczeństwo obywatelskie w nauce? Przypadek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Część I (str 3) zaPAU: Andrzej Białas, Królewscy trefnisie (str 4)