524

524 Mariusz Tabaczek OP, Z Okazji Roku Józefa Innocentego Marii Bocheńskiego (str 1-2) Opracowanie Zespołu Ds. COVID-19 Przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk, Zrozumieć COVID-19 (str 2 link) Scientia PAUperum: Barbara Płytycz, O kształtowaniu się biologicznej płci człowieka; reakcja biologa na tekst profesora Stanisława Penczka (str 3) zaPAU: Andrzej Białas, Jeszcze raz o błaznach (str 4)