522

  • Witold M. Orłowski, Czy demokracja się opłaca? (str 1-2)
  • Stanisław Penczek, LGBT − czy mamy prawo milczeć? (str 2)
  • Janusz Lipkowski, Społeczeństwo obywatelskie w nauce, część II (str 3)
  • Galeria PAUzy: Józef Sękowski (str 4)