506

  • Halina Abramczyk, Odpowiedzialność uczonych a koronawirus (str 1)
  • Wojciech Płazak, Problemy z wytycznymi postępowania medycznego dla lekarzy  (str 2-3)
  • Andrzej Borowski, Jeszcze o prawdzie, naoczności i… retoryce  (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Monitoring 2.0 (str 4)