505

  • Jerzy Limon, Po co teatr? (str 1-2)
  • Jan Woleński, W sprawie unormowania wolności nauki (str 2)
  • Łukasz Turski, O sprawie Bilewicza  (str 2)
  • Zbigniew Kąkol, Czy nauka może być motorem gospodarki? O przyszłości współpracy nauka−przemysł  (str 3)
  • Galeria PAUzy: Władysław Pluta (str 4)