504

  • Marek R. Lipiński, Prawda przybliżona, prawda relatywna, prawda absolutna, prawda kłamliwa (str 1)
  • Andrzej Pelc, Procentologia uproszczona (str 2)
  • Lucjan Pawłowsk, list do Redakcjii(str 2)
  • Tadeusz Juliszewski, O potrzebie redefinicji (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas,  Podpis Prezydenta  (str 4)