503

  • Jan Kozłowski, Bloki energetyczne wykorzystujące gaz ziemny są niezbędne dla szybkiego rozwoju odnawialnych źródeł energii (str 1)
  • Magdalena Bajer, Znowu (str 2)
  • Maria Ekiel-Jeżewska, Młodzież szkolna i nauczyciele z wizytą w instytucie naukowym (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas,  Dworzanin idealny  (str 4)