Miesiąc: luty 2020

503

503 Jan Kozłowski, Bloki energetyczne wykorzystujące gaz ziemny są niezbędne dla szybkiego rozwoju odnawialnych źródeł energii (str 1) Magdalena Bajer, Znowu (str 2) Maria Ekiel-Jeżewska, Młodzież szkolna i nauczyciele z wizytą w instytucie naukowym (str 3) zaPAU: Andrzej Białas,  Dworzanin idealny  (str 4)

502

502 Ryszard J. Katulski, Trendy rozwojowe  współczesnej telekomunikacji i wynikające z tego zagrożenia (str 1-2) Marek A. Abramowicz, Olga Tokarczuk i fizycy: poszukiwania ukrytej realności świata (str 3) Grzegorz Bartosz, Procentologia (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Jak okiełznać migrenę (str 5)

501

501 Jan Kozłowski, Czy latać na wakacje do ciepłych krajów? Nie wylewajmy dziecka z kąpielą (str 1)Jerzy Kuczyński, Najprostsze techniczne własności energii (str 2)Przyszły Tydzień w PAU – Konferencje, Sesje, Imprezy…    (str 2 – link)Marek Gazdzicki, Prawiek i czas fizyki w Kielcach (str 3)zaPAU: Andrzej Białas, Prawda przybliżona (str 4)

500

500 Adam Korpak, 500 (str 1) Andrzej Białas, 500+ (str 2) Helena Białkowska, O Donosach (str 2) List Jerzego Duszyńskiego Prezesa Polskiej Akademii Nauk (str 3) Andrzej Jajszczyk Prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Małe wielkie czasopismo (str 3) Janusz Lipkowski, Prezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Ad multos annos, PAUza! (str 4) List Wojciecha Nowaka …

500 Read More »