500

 • Adam Korpak, 500 (str 1)
 • Andrzej Białas, 500+ (str 2)
 • Helena Białkowska, O Donosach (str 2)
 • List Jerzego Duszyńskiego Prezesa Polskiej Akademii Nauk (str 3)
 • Andrzej Jajszczyk Prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Małe wielkie czasopismo (str 3)
 • Janusz Lipkowski, Prezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Ad multos annos, PAUza! (str 4)
 • List Wojciecha Nowaka Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego (str 4)
 • List Jana Ostrowskiego Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności (str 4)
 • Wystąpienie Doktora Honorowego Uniwersytetu Jagiellońskiego Andrzeja Wajdy na uroczystości wręczenia Mu Złotego Medalu Uniwersytetu Jagiellońskiego „Plus ratio quam vis” 12 maja 2016 roku, (zamieszczone w  354 numerze PAUzy Akademickiej, 13 października 2016) (str 5)
 • Profesor Krzysztof Penderecki przyjmując Nagrodę PAU im. Jerzmanowskich – 2017, (wystąpienie zamieszczone w   386 numerze Pauzy Akademickiej,  25 maja 2017) (str 6-7)
 • Władysław Stróżewski, In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus charitas, (tekst zamieszczony w nr 101 PAUzy Akademickiej, 9 grudnia 2010) (str 8)
 • Galeria zdjęć (str 9)