499

  • Zbigniew Jasiewicz, W 130. rocznicę śmierci Oskara Kolberga (str 1)
  • Jan Woleński, Aletheia i socjologia (K. Korus vs. P. Sztompka) (str 2)
  • Kazimierz Korus, Też krótka replika na replikę, czyli o różnicy między mniemaniem a domniemaniem (str 2)
  • Marek R. Lipiński, Wymagająca prawda. Głos nie polemiczny, a raczej wyjaśniający milczące nieporozumienie (str 3)
  • Biernat z Lublina, Zgodnych nic nie przełomi  (str 3)
  • Galeria PAUzy: Adam Brincken  (str 4)