498

  • Andrzej Górski, Suum cuique (str 1)
  • Marek Polański, W młodości siła? (str 2)
  • Zbigniew Stawrowski, Etos jako kategoria moralna a środowisko akademickie(str 2 – link)
  • Magdalena Bajer, Nadwyrężenie autorytetu (str 3)
  • Piotr Sztompka, Krótka replika (str 4)
  • Marcin Kula, Myślę, że… (str 4)
  • list przewodniczącego Żydowskiego Stowarzyszenia B’nai B’rith  Rzeczypospolitej Polskiej Sergiusza Kowalskiego  (str 4)