484

484 Magdalena Bajer, Płytki sen demonów (str 1) Barbara Płytycz, Edukacja uratuje projekt „Przyszłość planety Ziemia”  (str 2) Romuald Brazis, I szansą, i zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego jest większość narodowa (str 2: link) Jan Kozłowski, Magazynowanie energii jest warunkiem rozwoju energetyki wiatrowej i fotowoltaiki  (str 3) zaPAU: Andrzej Białas, Profesja: nauczyciel (str 4) Kraków – warto wiedzieć: …

484 Read More »