478

  • Od Redakcji (str 1)
  • ISTOTA DEMOKRACJI: Ewa Łętowska, Powtarzania nigdy dosyć(str 1-2)
  • Andrzej Kajetan Wróblewski, Tęsknota za normalnością (Studium w siedmiu odsłonach) (str 2-3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Groch o ścianę (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, W stronę Afryki (str 5)