479

  • ISTOTA DEMOKRACJI:  Andrzej Zoll, Demokracja(str 1)
  • AUTORYTETY, Adam Redzik, Juliusz Makarewicz (1872–1955) – nie tylko ojciec kodeksu karnego (str 2-3)
  • Andrzej Czarnecki, O zaletach liczb  (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Odpowiednie dać rzeczy słowo… (str 4)