470

  • Jerzy Niewodniczański, KIEDY w Polsce powstanie elektrownia jądrowa? (str 1-2)
  • Janusz Nowotny, Założenia Programu Badawczego dla Ochrony Środowiska Naturalnego: Future Earth – Research for Global Sustainability (str 2-3)
  • Magdalena Bajer, Apel i moda (str 4)