471

  • Kazimierz Ożóg, Agresywne gry komunikacyjne między „Tobą”  a „mną”  (str 1-2)
  • Andrzej M. Brandt, List do Profesora Jerzego Niewodniczańskiego (str 2)
  • Małgorzata Witko, Powrót do przeszłości (str 3)
  • Włodzisław Duch, Hamulce rozwoju nauki: ocena czasopism (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, „Kład” sprzed pięciu tysięcy lat. (Rysunki najstarszego pojazdu świata odkryto w okolicach Krakowa) (str 5)