469

  • Włodzisław Duch, Hamulce rozwoju nauki: tradycja (str 1)
  • Lech Mankiewicz, Odpowiedź na list profesora Duszyńskiego (str 2)
  • Karol Życzkowski, Prestiż nauki polskiej (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Obyczaje Polaków (str 4)