468

  • Halina Abramczyk, Odpowiedzialność uczonych (str 1)
  • Teresa Malecka, Uczelnie artystyczne wobec Konstytucji dla Nauki (str 2)
  • Janusz Lipkowski, Parę faktów… (str 3)
  • Aleksander Nalaskowski, Płeć uczonych  (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Profesor idealny (str 4)