461

Wydanie Specjalne poświęcone Pamięci Profesora Jerzego Wyrozumskiego

  • Andrzej Białas, Profesor Jerzy Wyrozumski (7 marca 1930–2 listopada 2018)  (str 1)
  • Wojciech Nowak, Bardzo krakowski Kresowianin  (str 2-3)
  • Jacek Purchla, Era Prezesa Wyrozumskiego (str 4)
  • Krzysztof Ożóg, Wspomnienie o moim Mistrzu, Profesorze Jerzym Wyrozumskim
  • i współpracy z Nim przy edycji Roczników Jana Długosza  (str 5-6)
  • Anna Michalewicz, Nasz kochany Profesor  (str 6)
  • Stanisław Sroka, Wspomnienie o Profesorze Jerzym Wyrozumskim  (str 7)
  • Stanisław Kłys, Mój Przyjaciel z Trembowli  (str 8)
  • Galeria zdjęć (str 9-10)