461

461 Wydanie Specjalne poświęcone Pamięci Profesora Jerzego Wyrozumskiego Andrzej Białas, Profesor Jerzy Wyrozumski (7 marca 1930–2 listopada 2018)  (str 1) Wojciech Nowak, Bardzo krakowski Kresowianin  (str 2-3) Jacek Purchla, Era Prezesa Wyrozumskiego (str 4) Krzysztof Ożóg, Wspomnienie o moim Mistrzu, Profesorze Jerzym Wyrozumskim i współpracy z Nim przy edycji Roczników Jana Długosza  (str 5-6) Anna …

461 Read More »