426

  • Marcin Kula, Witold Kula (1916–1988) (str 1-2)
  • Wyniki głosowania nad Uchwałą Walnego Zgromadzenia PAUw dniu 17 marca 2018(str 2)
  • Ludwik Komorowski, Błądzenie nieprzypadkowe (str 3)
  • Rektorzy ASP w Rysunkach Profesora Adama Wsiołkowskiego: Jan Szancenbach, Jan Pamuła, Adam Wsiołkowski  (str 4)