Miesiąc: maj 2018

430

430 Uroczystość wręczenia Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich w roku 2018 Głos Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności Andrzeja Białasa (str 1) Anna Dymna przyjmując Nagrodę PAU im. Jerzmanowskich – 2018 (str 2-3) Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Laudacja dla Laureatki Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich  (str 4) Zdjęcia z uroczystości wręczenia Nagrody im. …

430 Read More »

429

429 Maciej Żylicz, Czy współpraca się opłaca?  (str 1) Łukasz A. Turski, Profesorowie dydaktyczni czy profesorowie dydaktyki  (str 2) Wyniki czternastej edycji konkursów Narodowego Centrum Nauki: Opus i Preludium  (str 2) Krzysztof J. Cios, O profesorach „badawczych” i „dydaktycznych”  (str 3) Galeria PAUzy: Piotr Bożyk (str 4)

428

428 Jan Woleński, O pomieszaniu języków  (str 1) Andrzej Pelc, Drapieżcy czy śmieciarze?  (str 2) Wydawnictwo PAU poleca…  (str 2) Jakub Zakrzewski, Duch miejsca (str 3) zaPAU: Politykom wolno więcej (str 4) Okno na świat Adama Korpaka:  (str 4)

427

427 Andrzej Kajetan Wróblewski, Rada Obywatelska Uniwersytetu Warszawskiego) (str 1-2) Jerzy Axer, Interdyscyplinarność i międzydziedzinowość w interesie środowiska akademickiego i otoczenia społecznego uniwersytetu  (str 2-3) Od Redakcji (str 3) Stulecie Niepodległości:  Fraszki (str 4)

426

426 Marcin Kula, Witold Kula (1916–1988) (str 1-2) Wyniki głosowania nad Uchwałą Walnego Zgromadzenia PAUw dniu 17 marca 2018(str 2) Ludwik Komorowski, Błądzenie nieprzypadkowe (str 3) Rektorzy ASP w Rysunkach Profesora Adama Wsiołkowskiego: Jan Szancenbach, Jan Pamuła, Adam Wsiołkowski  (str 4)