425

  • Jerzy Kuczyński, Czego wymagać od „profesora dydaktycznego”  (str 1)
  • Przemysław Urbańczyk, Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PAN (str 2)
  • Tomasz Burdzik, Uniwersytet w szponach drapieżnej nauki (str 3)
  • zaPAU: Pomieszanie języków (str 4)