427

  • Andrzej Kajetan Wróblewski, Rada Obywatelska Uniwersytetu Warszawskiego) (str 1-2)
  • Jerzy Axer, Interdyscyplinarność i międzydziedzinowość w interesie środowiska akademickiego i otoczenia społecznego uniwersytetu  (str 2-3)
  • Od Redakcji (str 3)
  • Stulecie Niepodległości:  Fraszki (str 4)