429

  • Maciej Żylicz, Czy współpraca się opłaca?  (str 1)
  • Łukasz A. Turski, Profesorowie dydaktyczni czy profesorowie dydaktyki  (str 2)
  • Wyniki czternastej edycji konkursów Narodowego Centrum Nauki: Opus i Preludium  (str 2)
  • Krzysztof J. Cios, O profesorach „badawczych” i „dydaktycznych”  (str 3)
  • Galeria PAUzy: Piotr Bożyk (str 4)