414

  • Anna Cegieła, Jubileusz 90-lecia Profesor Jadwigi Puzyniny– przewodniczącej Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk   (str 1-2)
  • Jadwiga Puzynina, List do Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności  (str 3)
  • Oświadczenie złożone przez senatora Jerzego Fedorowicza na 50. posiedzeniu Senatu w dniu 15 listopada 2017 r. skierowane do marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego(str 3)
  • Stulecie Niepodległości:  Jan Lechoń, Piłsudski  (str 4)