413

  • Leon Gradoń, Maciej Żylicz, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej powinna i chce stawać się lepsza! Odpowiedź na list prof. Pawła Kisielowa (PAUza 411 z 18 stycznia 2018 r.)   (str 1-2)
  • Jakub Zakrzewski, Bibliometria a kategoryzacja jednostek naukowych  (str 3)
  • zaPAU: Lech Mankiewicz, Media cyfrowe to szansa! Kilka słów refleksji po lekturze tekstu ABBY z nr 411/2018  (str 4)