414

414 Anna Cegieła, Jubileusz 90-lecia Profesor Jadwigi Puzyniny– przewodniczącej Zespołu Etyki Słowa Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk   (str 1-2) Jadwiga Puzynina, List do Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności  (str 3) Oświadczenie złożone przez senatora Jerzego Fedorowicza na 50. posiedzeniu Senatu w dniu 15 listopada 2017 r. skierowane do marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego(str 3) Stulecie …

414 Read More »